Chọn tỉnh thành
Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Kết quả giải đặc biệt ngày 07/12/2021: 63631

21/01/2021 về 21331 sau đó 22/01/2021 về 09264
27/07/2020 về 38931 sau đó 28/07/2020 về 91382
26/11/2019 về 16031 sau đó 27/11/2019 về 34257
13/01/2019 về 38231 sau đó 14/01/2019 về 51545
27/07/2018 về 69031 sau đó 28/07/2018 về 20833
02/01/2018 về 84631 sau đó 03/01/2018 về 11717
16/12/2017 về 71531 sau đó 17/12/2017 về 35048
19/10/2017 về 59331 sau đó 20/10/2017 về 65732
02/09/2017 về 05731 sau đó 03/09/2017 về 95371
15/08/2017 về 07631 sau đó 16/08/2017 về 28985
13/07/2017 về 07831 sau đó 14/07/2017 về 79866
30/05/2017 về 59431 sau đó 31/05/2017 về 32266
20/05/2017 về 43031 sau đó 21/05/2017 về 99377
27/10/2016 về 89231 sau đó 28/10/2016 về 33073
06/09/2016 về 47831 sau đó 07/09/2016 về 19416
29/04/2016 về 65431 sau đó 30/04/2016 về 25434
20/11/2015 về 63131 sau đó 21/11/2015 về 12809
19/11/2015 về 62931 sau đó 20/11/2015 về 63131
15/11/2015 về 62831 sau đó 16/11/2015 về 58915
20/09/2015 về 40031 sau đó 21/09/2015 về 08304
17/08/2015 về 68631 sau đó 18/08/2015 về 65322
08/08/2015 về 21531 sau đó 09/08/2015 về 57536
14/06/2015 về 25731 sau đó 15/06/2015 về 86948
01/05/2015 về 46431 sau đó 02/05/2015 về 92947
21/01/2015 về 54831 sau đó 22/01/2015 về 24290
29/06/2014 về 63731 sau đó 30/06/2014 về 86444
17/11/2012 về 77131 sau đó 18/11/2012 về 60548
03/04/2012 về 27131 sau đó 04/04/2012 về 59317
17/02/2012 về 61931 sau đó 18/02/2012 về 18175
17/01/2012 về 96231 sau đó 18/01/2012 về 34978
02/10/2011 về 25831 sau đó 03/10/2011 về 05527
12/08/2011 về 73231 sau đó 13/08/2011 về 51066
28/06/2011 về 51231 sau đó 29/06/2011 về 05378
19/04/2011 về 58731 sau đó 20/04/2011 về 05691
18/11/2010 về 36931 sau đó 19/11/2010 về 38480
17/11/2010 về 68531 sau đó 18/11/2010 về 36931
28/10/2010 về 35931 sau đó 29/10/2010 về 45739
04/05/2010 về 27931 sau đó 05/05/2010 về 49835
18/08/2009 về 61131 sau đó 19/08/2009 về 83467
01/06/2009 về 58731 sau đó 02/06/2009 về 87228
24/11/2008 về 57531 sau đó 25/11/2008 về 04019
03/11/2008 về 54231 sau đó 04/11/2008 về 79381
24/02/2008 về 92131 sau đó 25/02/2008 về 75406
25/01/2008 về 20031 sau đó 26/01/2008 về 44538
05/02/2007 về 40131 sau đó 06/02/2007 về 44875
21/11/2006 về 36231 sau đó 22/11/2006 về 97735
16/10/2006 về 13131 sau đó 17/10/2006 về 57300
29/07/2006 về 32031 sau đó 30/07/2006 về 77153
18/03/2005 về 29231 sau đó 19/03/2005 về 80701

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 07 là:

Bộ sốXuất hiện (lần)Bộ sốXuất hiện (lần)
641821
571451
331172
483321
711851
663771
731161
341091
312151
041221
361471
901441
752782
271911
801391
352671
281191
811061
381001
531011

Thống kê chạm ngày mai

SốĐầu đã về (lần)Đít đã về (lần)Tổng đã về (lần)
0537
1563
23310
31032
4645
5273
6563
7772
8478
9236

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 3(10 lần) - 7(7 lần) - 4(6 lần) - 0(5 lần) - 1(5 lần) - 6(5 lần) - 8(4 lần) - 2(3 lần) - 5(2 lần) - 9(2 lần)
Chạm đuôi : 5(7 lần) - 7(7 lần) - 8(7 lần) - 1(6 lần) - 6(6 lần) - 4(4 lần) - 0(3 lần) - 2(3 lần) - 3(3 lần) - 9(3 lần)
Tổng : 2(10 lần) - 8(8 lần) - 0(7 lần) - 9(6 lần) - 4(5 lần) - 1(3 lần) - 5(3 lần) - 6(3 lần) - 3(2 lần) - 7(2 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 4 sau khi ra 31 vào Thứ 3

Ngày 27/11/2019 giải đặc biệt về 34257 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2
Ngày 03/01/2018 giải đặc biệt về 11717 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 16/08/2017 giải đặc biệt về 28985 - 2 số cuối là 85 - đầu 8 - cuối 5 - tổng 3
Ngày 31/05/2017 giải đặc biệt về 32266 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2
Ngày 07/09/2016 giải đặc biệt về 19416 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 04/04/2012 giải đặc biệt về 59317 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 18/01/2012 giải đặc biệt về 34978 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5
Ngày 29/06/2011 giải đặc biệt về 05378 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5
Ngày 20/04/2011 giải đặc biệt về 05691 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0
Ngày 05/05/2010 giải đặc biệt về 49835 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8
Ngày 19/08/2009 giải đặc biệt về 83467 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3
Ngày 22/11/2006 giải đặc biệt về 97735 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 08/12 sau khi ra 31 vào ngày 07/12

Không có kết quả.