Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh thành
Thống kê
 
Các bộ số muốn xem

Chọn bộ số

  • Chọn nhanh :
  • Chọn đầu số :
  • Chọn đuôi số :
 

Kết quả thống kê

Bộ sốChu kỳ dài nhất không vềKhoảng thời gian của chu kỳNgày xuất hiện gần đây nhất
0028 lần Từ ngày 10/07/2018 đến ngày 08/08/201821/05/2022 (2 ngày)
0124 lần Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 30/03/201824/05/2022 (1 ngày)
0222 lần Từ ngày 03/07/2017 đến ngày 26/07/201718/05/2022 (5 ngày)
0330 lần Từ ngày 04/04/2022 đến ngày 06/05/202222/05/2022 (1 ngày)
0419 lần Từ ngày 27/03/2020 đến ngày 08/05/202022/05/2022 (1 ngày)
0523 lần Từ ngày 30/07/2018 đến ngày 23/08/201815/05/2022 (8 ngày)
0623 lần Từ ngày 29/04/2020 đến ngày 23/05/202023/05/2022 (1 ngày)
0723 lần Từ ngày 21/02/2021 đến ngày 17/03/202119/05/2022 (4 ngày)
0821 lần Từ ngày 19/10/2019 đến ngày 10/11/201923/05/2022 (1 ngày)
0924 lần Từ ngày 23/04/2019 đến ngày 18/05/201921/05/2022 (2 ngày)
1020 lần Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 04/02/201719/05/2022 (4 ngày)
1127 lần Từ ngày 28/06/2018 đến ngày 26/07/201822/05/2022 (1 ngày)
1223 lần Từ ngày 07/06/2018 đến ngày 01/07/201821/05/2022 (2 ngày)
1323 lần Từ ngày 13/01/2018 đến ngày 06/02/201823/05/2022 (1 ngày)
1433 lần Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 20/02/202019/05/2022 (4 ngày)
1527 lần Từ ngày 13/08/2019 đến ngày 10/09/201924/05/2022 (1 ngày)
1627 lần Từ ngày 13/03/2022 đến ngày 10/04/202215/05/2022 (8 ngày)
1729 lần Từ ngày 20/08/2017 đến ngày 19/09/201723/05/2022 (1 ngày)
1823 lần Từ ngày 12/08/2018 đến ngày 05/09/201824/05/2022 (1 ngày)
1921 lần Từ ngày 27/04/2022 đến ngày 20/05/202224/05/2022 (1 ngày)
2024 lần Từ ngày 14/07/2020 đến ngày 08/08/202010/05/2022 (13 ngày)
2121 lần Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 31/10/201716/05/2022 (7 ngày)
2221 lần Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 12/12/202123/05/2022 (1 ngày)
2325 lần Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 15/11/202020/05/2022 (3 ngày)
2422 lần Từ ngày 06/03/2022 đến ngày 30/03/202220/05/2022 (3 ngày)
2522 lần Từ ngày 02/06/2019 đến ngày 25/06/201923/05/2022 (1 ngày)
2628 lần Từ ngày 25/05/2017 đến ngày 23/06/201724/05/2022 (1 ngày)
2725 lần Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 21/03/202221/05/2022 (2 ngày)
2823 lần Từ ngày 28/05/2021 đến ngày 24/06/202120/05/2022 (3 ngày)
2925 lần Từ ngày 04/03/2017 đến ngày 09/04/201723/05/2022 (1 ngày)
3026 lần Từ ngày 23/08/2018 đến ngày 19/09/201824/05/2022 (1 ngày)
3123 lần Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 02/01/202022/05/2022 (1 ngày)
3225 lần Từ ngày 17/04/2022 đến ngày 14/05/202218/05/2022 (5 ngày)
3320 lần Từ ngày 19/11/2019 đến ngày 10/12/201921/05/2022 (2 ngày)
3423 lần Từ ngày 25/03/2018 đến ngày 18/04/201816/05/2022 (7 ngày)
3535 lần Từ ngày 19/04/2018 đến ngày 25/05/201812/05/2022 (11 ngày)
3622 lần Từ ngày 11/02/2018 đến ngày 10/03/201823/05/2022 (1 ngày)
3725 lần Từ ngày 21/01/2021 đến ngày 20/02/202124/05/2022 (1 ngày)
3825 lần Từ ngày 17/06/2018 đến ngày 13/07/201824/05/2022 (1 ngày)
3917 lần Từ ngày 12/03/2020 đến ngày 30/03/202012/05/2022 (11 ngày)
4026 lần Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 28/10/201823/05/2022 (1 ngày)
4132 lần Từ ngày 22/10/2019 đến ngày 24/11/201924/05/2022 (1 ngày)
4225 lần Từ ngày 25/08/2017 đến ngày 20/09/201723/05/2022 (1 ngày)
4316 lần Từ ngày 19/04/2017 đến ngày 06/05/201718/05/2022 (5 ngày)
4420 lần Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 22/10/201721/05/2022 (2 ngày)
4529 lần Từ ngày 06/03/2022 đến ngày 06/04/202219/05/2022 (4 ngày)
4623 lần Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 27/12/201820/05/2022 (3 ngày)
4718 lần Từ ngày 31/08/2020 đến ngày 15/10/202022/05/2022 (1 ngày)
4830 lần Từ ngày 16/02/2021 đến ngày 19/03/202123/05/2022 (1 ngày)
4923 lần Từ ngày 12/11/2021 đến ngày 08/12/202124/05/2022 (1 ngày)
5026 lần Từ ngày 03/08/2018 đến ngày 22/09/201819/05/2022 (4 ngày)
5128 lần Từ ngày 13/08/2021 đến ngày 01/12/202123/05/2022 (1 ngày)
5222 lần Từ ngày 30/11/2019 đến ngày 23/12/201915/05/2022 (8 ngày)
5325 lần Từ ngày 23/10/2019 đến ngày 18/11/201923/05/2022 (1 ngày)
5416 lần Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 04/01/201823/05/2022 (1 ngày)
5523 lần Từ ngày 20/09/2019 đến ngày 14/10/201924/05/2022 (1 ngày)
5623 lần Từ ngày 16/12/2020 đến ngày 09/01/202124/05/2022 (1 ngày)
5728 lần Từ ngày 16/05/2018 đến ngày 14/06/201824/05/2022 (1 ngày)
5835 lần Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/02/201824/05/2022 (1 ngày)
5917 lần Từ ngày 21/04/2022 đến ngày 09/05/202222/05/2022 (1 ngày)
6022 lần Từ ngày 06/05/2017 đến ngày 29/05/201720/05/2022 (3 ngày)
6118 lần Từ ngày 15/02/2021 đến ngày 06/03/202107/05/2022 (16 ngày)
6228 lần Từ ngày 24/07/2017 đến ngày 22/08/201709/05/2022 (14 ngày)
6330 lần Từ ngày 17/06/2020 đến ngày 18/07/202015/05/2022 (8 ngày)
6425 lần Từ ngày 14/09/2018 đến ngày 10/10/201821/05/2022 (2 ngày)
6529 lần Từ ngày 06/05/2017 đến ngày 05/06/201715/05/2022 (8 ngày)
6625 lần Từ ngày 01/09/2018 đến ngày 27/09/201823/05/2022 (1 ngày)
6724 lần Từ ngày 21/02/2020 đến ngày 17/03/202016/05/2022 (7 ngày)
6820 lần Từ ngày 28/05/2017 đến ngày 18/06/201724/05/2022 (1 ngày)
6932 lần Từ ngày 07/06/2019 đến ngày 10/07/201914/05/2022 (9 ngày)
7022 lần Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 04/12/201914/05/2022 (9 ngày)
7122 lần Từ ngày 25/07/2017 đến ngày 17/08/201722/05/2022 (1 ngày)
7219 lần Từ ngày 17/02/2017 đến ngày 09/03/201722/05/2022 (1 ngày)
7320 lần Từ ngày 11/10/2020 đến ngày 01/11/202020/05/2022 (3 ngày)
7424 lần Từ ngày 23/05/2019 đến ngày 17/06/201922/05/2022 (1 ngày)
7519 lần Từ ngày 01/04/2018 đến ngày 21/04/201818/05/2022 (5 ngày)
7623 lần Từ ngày 23/08/2020 đến ngày 12/10/202024/05/2022 (1 ngày)
7717 lần Từ ngày 07/08/2021 đến ngày 16/11/202124/05/2022 (1 ngày)
7833 lần Từ ngày 29/07/2020 đến ngày 01/09/202020/05/2022 (3 ngày)
7923 lần Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 04/04/201923/05/2022 (1 ngày)
8017 lần Từ ngày 02/04/2017 đến ngày 05/05/201723/05/2022 (1 ngày)
8122 lần Từ ngày 15/02/2022 đến ngày 12/03/202223/05/2022 (1 ngày)
8222 lần Từ ngày 23/01/2022 đến ngày 19/02/202213/05/2022 (10 ngày)
8322 lần Từ ngày 05/01/2019 đến ngày 28/01/201922/05/2022 (1 ngày)
8420 lần Từ ngày 14/12/2021 đến ngày 04/01/202224/05/2022 (1 ngày)
8532 lần Từ ngày 30/03/2021 đến ngày 02/05/202124/05/2022 (1 ngày)
8627 lần Từ ngày 24/05/2020 đến ngày 21/06/202019/05/2022 (4 ngày)
8719 lần Từ ngày 13/04/2021 đến ngày 03/05/202124/05/2022 (1 ngày)
8816 lần Từ ngày 16/01/2022 đến ngày 06/02/202216/05/2022 (7 ngày)
8923 lần Từ ngày 21/04/2017 đến ngày 15/05/201721/05/2022 (2 ngày)
9023 lần Từ ngày 09/03/2017 đến ngày 02/04/201718/05/2022 (5 ngày)
9120 lần Từ ngày 13/09/2019 đến ngày 04/10/201921/05/2022 (2 ngày)
9223 lần Từ ngày 22/08/2017 đến ngày 15/09/201723/05/2022 (1 ngày)
9323 lần Từ ngày 04/04/2018 đến ngày 28/04/201824/05/2022 (1 ngày)
9423 lần Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 10/12/202024/05/2022 (1 ngày)
9521 lần Từ ngày 18/04/2018 đến ngày 10/05/201823/05/2022 (1 ngày)
9628 lần Từ ngày 11/12/2021 đến ngày 09/01/202214/05/2022 (9 ngày)
9725 lần Từ ngày 02/05/2018 đến ngày 28/05/201806/05/2022 (17 ngày)
9820 lần Từ ngày 06/01/2017 đến ngày 05/02/201723/05/2022 (1 ngày)
9925 lần Từ ngày 01/04/2022 đến ngày 28/04/202223/05/2022 (1 ngày)