Chẵn lẻ Max 4D
 • 30 Lần60 Lần90 Lần
 • Thứ:
  T3T5T7Tất cả
 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Giải nhất
 • Giải nhì
 • Giải ba
 • 1
 • 10/09/2020
 • E

  LLCC

 • A

  CLCL

  C

  CCCL

 • B

  LCLC

  D

  CLLC

  G

  LCCL

 • 2
 • 08/09/2020
 • E

  LCCC

 • A

  CLCL

  C

  LLCC

 • B

  LCCL

  D

  CCLL

  G

  LLCL

 • 3
 • 05/09/2020
 • E

  CLLC

 • A

  LCCL

  C

  CCLC

 • B

  CLLC

  D

  LLLL

  G

  LCLC

 • 4
 • 03/09/2020
 • E

  LCLC

 • A

  LLCL

  C

  LLCL

 • B

  CLCL

  D

  LCCL

  G

  CLCC

 • 5
 • 01/09/2020
 • E

  LCLL

 • A

  CCCC

  C

  LLLL

 • B

  CCLL

  D

  CCLL

  G

  LCCC

 • 6
 • 29/08/2020
 • E

  CCCL

 • A

  LLLL

  C

  LLCL

 • B

  CCCL

  D

  LLCC

  G

  LCLC

 • 7
 • 25/08/2020
 • E

  LCLL

 • A

  CCLL

  C

  CLLC

 • B

  CLCL

  D

  LCCC

  G

  LCLL

 • 8
 • 22/08/2020
 • E

  CCLC

 • A

  LLLL

  C

  LCCC

 • B

  LCCL

  D

  LLLC

  G

  LCLC

 • 9
 • 20/08/2020
 • E

  LLCC

 • A

  CCLC

  C

  LLCC

 • B

  CCCL

  D

  LLLC

  G

  CCLL

 • 10
 • 18/08/2020
 • E

  LCLL

 • A

  LLCL

  C

  CCLL

 • B

  LLCL

  D

  CCLL

  G

  LLLC

 • 11
 • 15/08/2020
 • E

  LLLC

 • A

  CCCL

  C

  CLCC

 • B

  LLLC

  D

  CLCL

  G

  CCCL

 • 12
 • 13/08/2020
 • E

  LCCC

 • A

  CCLL

  C

  CLLL

 • B

  CCLL

  D

  LLLC

  G

  CCCC

 • 13
 • 11/08/2020
 • E

  CLCL

 • A

  CCCC

  C

  LLLL

 • B

  LLLL

  D

  CLCL

  G

  LLCL

 • 14
 • 08/08/2020
 • E

  CCCC

 • A

  CLLL

  C

  LLLL

 • B

  CCCC

  D

  LCCC

  G

  CCLC

 • 15
 • 06/08/2020
 • E

  CCCL

 • A

  LCCC

  C

  CLLC

 • B

  CLLC

  D

  LLCL

  G

  LLLC

 • 16
 • 04/08/2020
 • E

  CCLC

 • A

  LLLC

  C

  CLCC

 • B

  CCCL

  D

  CCLL

  G

  LLCL

 • 17
 • 01/08/2020
 • E

  CCLC

 • A

  LLCL

  C

  LLLL

 • B

  CLCL

  D

  CLCC

  G

  LCLC

 • 18
 • 30/07/2020
 • E

  CLCC

 • A

  LCCC

  C

  CLCC

 • B

  LLCL

  D

  CLLL

  G

  CLLC

 • 19
 • 28/07/2020
 • E

  CLCL

 • A

  CCCC

  C

  CCLL

 • B

  LLCL

  D

  LCLC

  G

  CCCL

 • 20
 • 25/07/2020
 • E

  CCLL

 • A

  CLLL

  C

  CLLL

 • B

  CLLC

  D

  LLCL

  G

  LLLC

 • 21
 • 23/07/2020
 • E

  CLLL

 • A

  CCCL

  C

  LLLL

 • B

  LLCC

  D

  CLCC

  G

  LCLC

 • 22
 • 21/07/2020
 • E

  LLLL

 • A

  LLLL

  C

  CLCL

 • B

  LLLL

  D

  LLLL

  G

  LCLL

 • 23
 • 18/07/2020
 • E

  CCCC

 • A

  LLCL

  C

  LLCL

 • B

  LLLC

  D

  LCCL

  G

  CLLC

 • 24
 • 16/07/2020
 • E

  LLLL

 • A

  LLLL

  C

  LCLC

 • B

  LCLC

  D

  CLCL

  G

  LCCL

 • 25
 • 14/07/2020
 • E

  CCLL

 • A

  CCLL

  C

  CCLL

 • B

  CCLC

  D

  CCLC

  G

  LCLC

 • 26
 • 11/07/2020
 • E

  CLLL

 • A

  CLLC

  C

  LCLC

 • B

  LLCL

  D

  LCLL

  G

  LLCC

 • 27
 • 09/07/2020
 • E

  LLLL

 • A

  CLCC

  C

  LLLL

 • B

  LLLL

  D

  CCCC

  G

  LCCC

 • 28
 • 07/07/2020
 • E

  CLCC

 • A

  LLCC

  C

  LLCC

 • B

  LCCL

  D

  LCCL

  G

  CCLC

 • 29
 • 04/07/2020
 • E

  CLCL

 • A

  LCLL

  C

  LLLL

 • B

  CLCL

  D

  LCCL

  G

  LLLC

 • 30
 • 02/07/2020
 • E

  CCLL

 • A

  CLCC

  C

  CLLC

 • B

  LCLL

  D

  CCLL

  G

  CLLC